Gdzie inwestować pieniądze w niskiej Oprocentowania Środowiska?

Jeśli jesteś zaniepokojony zmianami warunków rynkowych i zastanawiasz się, jak inwestować, gdy stopy procentowe są niskie, uważnie przeczytać ten tytfrn artykuł. To daje kilka lukratywnych możliwości inwestowania w środowisku niskich stóp procentowych.
Chcę zbudować studio w moim podwórku. Stopy procentowe są niskie teraz, więc kto wie. – Paul Taylor

Niskie stopy procentowe często dają inwestorom atak paniki. Zastanawiają się, w jaki sposób będą spełniać swoje cele inwestycyjne, gdy stopy procentowe są nadal niskie. Jednakże, istnieje kilka aleje, które można przeprowadzić, w celu dalszego zdobywania dochodów nawet wówczas, gdy stopy procentowe są niskie.

Można wykorzystać okres niskich stóp procentowych, aby zrobić przegląd swojego portfela, i starają się różnicować je w celu rozłożenia ryzyka. Dokonać drobnych zmian do swojego portfela, aby uzyskać przychód w okresie niskich stóp. Ponadto, nie sądzę, że zarabianie niskie oprocentowanie jest złe. Możliwe jest, że zwrot z inwestycji nie może cierpieć tyle, ile przewidują.

Bądź na poszukiwania możliwości kupna i sprzedaży, a także poszukiwać alternatywnych instrumentów finansowych innych niż złożenie pieniędzy w banku. Jak można nie lubić inwestować swoje pieniądze lub zablokować go na okres, gdy stawki są niższe, należy skonsultować się z doradcą inwestycyjnym i szukać innych alternatyw zarobkowych. Oto kilka możliwości inwestycyjne, które mogą być wykorzystywane przy inwestowaniu w warunkach niskiej stopy procentowej.

Preferowane Zapasy

Korzystne udziały lub akcje uprzywilejowane są hybrydowe inwestycje finansowe, ponieważ mają właściwości zarówno akcje i instrumenty dłużne. Interesującym aspektem jest to, że dywidenda na akcje uprzywilejowane jest stała i jest wypłacane przed innymi wspólnych akcjonariuszy. Mimo korzystnego akcjonariusz może nie mieć żadnych praw do głosowania, może on uzyskać preferencje, jeśli chodzi o prawa do tych aktywów, w przypadku problemu finansowego ponoszonego przez spółkę. Zapewni to, że dostaniesz dochód w zakresie dywidendy, nawet w otoczeniu niskich stóp procentowych.

Certyfikaty depozytowe (CD)

Innym ważnym narzędziem inwestycji jest świadectwo depozytowe (CD). Jest to lokata, która jest sprzedawana przez banki, SKOK-i kasy oszczędnościowe. Podobnie jak konta oszczędnościowego, płyta jest ubezpieczony, a co za tym idzie, jest wolny od ryzyka. Ma konkretny termin i stałą stopę procentową. Stopa procentowa jest wyższa niż w przypadku innych elastycznych kont, które pozwalają na wycofanie pieniędzy przed zakończeniem kadencji. Jeśli jednak zainwestować w długoterminowej CD na niskim oprocentowaniu, pieniądze będą blokowane przez pewien czas bez większych zysków. Ponadto, jeśli wypłacić pieniądze przed czasem trwania, nie jest karą załączeniu z nim. Dlatego też wskazane jest, aby drabina płyt CD. Oznacza to, że trzeba będzie zainwestować w różnych płytach krótkoterminowych o różnych terminach zapadalności. Następnie można inwestować wpływy w jednym długoterminowym CD z większą szybkością.

Zapasy dywidendy

W czasie, gdy stopa procentowa jest niska, można inwestować w spółki, które płacą wysokie dywidendy. Zapasy dywidendy zazwyczaj lepsze wyniki niż cały rynek podczas takich warunkach roboczych. Może to prowadzić do rosnącego strumienia dochodów, co nie jest możliwe w przypadku papierów wartościowych. Musisz wybrać swoje firm płacących dywidendy ostrożnie, ponieważ ta forma inwestowania nie jest gwarantowana przez FDIC i mogą stracić część lub całość swojej wartości. Ponadto, sprawdź ryzyko stawki podatkowe dywidendy. Inwestować w spółki, które są stabilne i mają solidną historię podniesienie wypłat. Inwestycja dywidenda może również prowadzić do żywopłotu inflacji, ponieważ firmy przenieść wzrost cen do kosztów dla konsumentów i prowadzi do wzrostu zysków, a tym samym większe zyski w postaci dywidend. Wskazane jest, że warto zainwestować w dobre wyniki spółek blue chip.

Srebro

Inwestowanie w aktywa metalowych można dodać do swojego portfela ryzyka. Ponadto, nie generuje zbyt dużo dochodów. Jednak może to być dobry sposób inwestować swoje pieniądze podczas niskiego stanu rynku stopy. Złoto jest bardziej odpowiednia dla normalnego środowiska stóp procentowych, ponieważ jest bardzo wrażliwy na zmiany cen. Dlatego też inwestowanie w akcje złota nie jest wskazane w ogóle. Nadal masz możliwość inwestowania w srebro. Istnieje wiele ustanowione metalowe przedsiębiorcy, od którego można kupić klocki srebra, i sprzedają je, gdy wzrost cen. Można także traktować to jako inwestycję długoterminową.

renty

Można również zdecydować się na rent, w którym można utworzyć umowę renty z firmy ubezpieczeniowej, która troszczy się o emeryturę i innych celów długoterminowych dochodach. W renty, osoba płaci jednorazowej premii ryczałtu firmy (ubezpieczyciela). To jest rozprowadzany z powrotem do Ciebie przez ubezpieczyciela w zakresie płatności okresowych. Płatności można rozpocząć natychmiast lub w określonym terminie. Ogólnie rzecz biorąc, renty zmienne rosną w korzystnej rynku. Należy starać się inwestować w zmiennych rent, gdzie zazwyczaj ubezpieczyciel gwarantuje zwrot składki, w przypadku wystąpienia problemu z rynkiem. Wiele osób wykorzystuje te inwestycje gromadzić fundusze bez dochodów lub zysków kapitałowych, a często go do wycofania kwoty przed terminem. Tak, można również skorzystać z zmiennej renty, która umożliwia wycofanie się i ponownie zainwestować.

Nieruchomości

Niezależnie od rodzaju obiektu, czy mieszkaniowe, nieruchomości komercyjne lub wynajem-real jest jednym z najlepszych inwestycji w czasie scenariusza niskich stóp procentowych. Wiele osób woli inwestować swoje ciężko zarobione pieniądze w tym przejrzystej i wolnej od ryzyka wariantu inwestycyjnego, który jest zobowiązany do pobrania doskonałe zyski przez pewien okres czasu. To nie uzyskać wpływ niepewności na rynku, i jest stosunkowo, bezpieczny sposób inwestowania pieniędzy. Można również skorzystać korzystając kredytów hipotecznych nieruchomości lub na niższe oprocentowanie. Ponadto, w przypadku, gdy zakup nieruchomości wynajem, niska stawka odsetek upewnić się, że koszt kredytu i opłaty za wynajem skutkować pozytywnym dochodów dla Ciebie.

Obligacje krótkoterminowe

Obligacje są stałe inwestycje w dochodach, które działają podobnie jak zabezpieczenia wierzytelności. Obligacja zobowiązuje wystawcę do zapłaty odsetek okresowo, a także spłaty kwoty głównej w terminie zapadalności długu. Zostało ono postrzegane, że obligacje pomóc w zachowaniu bezpieczeństwa kapitału i daje stabilne zyski. Ma jednak odwrotna zależność ze stopami procentowymi, czyli, jeśli jesteś właścicielem wiązanie, na spadek stóp procentowych, wartość swoich obligacji o wzroście i odwrotnie. W związku z tym wskazane jest, aby inwestować w obligacje krótkoterminowe, ponieważ są one mniej wrażliwe na wahania stóp procentowych w porównaniu do obligacji długoterminowych. Ponadto, można drabina portfela obligacji w celu zmniejszenia ryzyka stopy procentowej i czerpać z niego korzyści. Jednak inwestowanie w obligacje mogą być niestabilne w czasie, więc przeprowadzenie dokładnych badań przed rozpoczęciem inwestycji.

Porady

✦ Spróbuj posiada zdywersyfikowany portfel inwestycyjny, dzięki czemu będziesz w stanie rozłożyć ryzyko. Gwarantuje to, że nawet jeśli jeden z inwestycji nie wykonuje, można jeszcze innym banku.

✦ Weź tę możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, a niskie stopy procentowe są dobre dla zapasów. Jako firma jest w stanie pożyczyć pieniądze z rynku po niższych stawkach, zobowiązuje większych inwestycji kapitałowych lub inicjatywy wzrostu. To z kolei prowadzi do wzrostu cen akcji, a tym samym doskonałe zyski dla akcjonariuszy.

✦ Można również inwestować w fundusze (giełdowych) lub ETF fundusze zamiast zapasów

✦ Najlepiej jest unikać podejmowania nadmiernego ryzyka, a czekać na stopy procentowe w celu zwiększenia.

✦ Nie należy inwestować w lokaty długoterminowe stałe.

✦ Ponieważ ceny obligacji są wrażliwe na wahania stóp procentowych, należy unikać inwestowania w obligacje długoterminowe.

✦ skonsultować się z dostawcą federalny kredyt studencki, kredyt studencki i zablokować dziecka w niższej stopy procentowej.

✦ zachować kartę na wydatki, w kategoriach kosztów i podatków poniesionych na inwestycje.

✦ Zamiast umieszczać pieniądze na koncie oszczędnościowym, spłatę zadłużenia karty kredytowej.Oprócz tego, można także inwestować w Skarbu przed inflacją papierów wartościowych (porady), ubezpieczenia na życie wartości pieniężnych, nowy samochód, itp można też wykorzystać czas niskich stóp procentowych przez oddając w jakiejś dobroczynnej pracy. Można użyć Charitable Trust Ołów Dożywocie (PCC), aby przekazać pieniądze na cele charytatywne. Non obywatele USA mogą również ubiegać się o offshore zaufania. Offshore ufa stałe oferują ustaloną konkretną dojrzałość i może zapłacić wyższą stopę zwrotu. Teraz, gdy wiesz, jak inwestować, gdy stopy procentowe są niskie, prowadzić szeroko zakrojone badania na każdej z opcji inwestycyjnych, zanim zdecydujesz się umieścić swoje pieniądze do niego. Wskazane jest, aby skonsultować się z doradcą inwestycyjnym również. Nie tylko sprawdzić szybkość, wysokość dochodów lub zwrotu, ale również zapoznać się z nimi ryzyka przy realizacji pewną inwestycję.

3 powody, dla Pet stanów mogą być odporne na recesję (IDXX, HSKA)
Top 5 sposobów Terroryzm Wpływ gospodarki
10 Must Oglądaj filmy dla branży finansowej
Jak opracować plan biznesowy
Dlaczego Too Many Karty kredytowe mogą uszkodzić zdolność kredytową
8 sposobów Doradcy finansowi mogą poprawić marketing bezpośredni mail
Plusy i minusy inwestowania w fundusze docelowe, data
Tajniki podając swoją moc Child of Attorney
Dlaczego Fundusz najskuteczniejsze często nie jest najlepszym wyborem
Czym dokładnie była teoria Domino i jej wpływ?
To jest naprawdę skuteczny plan na automat Biznesu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create