6 Dominujące Konwencje rachunkowości należy zdawać sobie sprawę z

Gruntowna znajomość konwencji i praktyk księgowych jest bardzo istotne dla wszystkich księgowych, studentów zarządzania, jak i biznesmenów.
konwencje rachunkowości są zasady i przepisy, które są wymagane, aby być przestrzegane przez księgowych zachowując kont firmowych i przeprowadzania transakcji finansowych. Konwencje te są następnie przez wiele lat i nie są zmienione jedynie wtedy, gdy pojawia się taka potrzeba. Ze względu na zmieniające się sposoby przedsiębiorstw i bardziej konkurencyjnym środowisku, to modyfikacje zostały dokonane w nich, aby zwiększyć efektywność praktyk księgowych.

Ważne Konwencje Rachunkowości

Wśród konwencji księgowych, jeden do czynienia z pełnym ujawnieniem jest najważniejszy. To sprawia, że ​​wiążące dla specjalistów księgowych, które ujawniają, że wszystkie ważne dane i statystyki dla inwestorów, aby były w pełni świadome wyników finansowych spółki.

Aktywni inwestorzy są w dużym stopniu uzależnione od danych finansowych świadczonych na nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Stąd wszelkie błędne dane ujawnione może prowadzić do dużego strata dla inwestorów. W związku z tym ujawnieniem w odpowiednim czasie odpowiednie dane, jest obowiązkowe i powszechnie akceptowaną zasadą lub konwencji w dziedzinie rachunkowości.

Konwencja konsystencji jest równie ważne i musi być badane przez wszystkich związanych z pola. Konsystencja jest potrzebne we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego i księgowości nie jest wyjątkiem w tej sprawie. Poprzez utrzymanie spójności w sposób wartości akcji spółki, sposób amortyzacji oblicza się, a wzrost sposób rentowność i obrót jest osądzone, inwestorzy będą mogli łatwo odróżnić dochodowych i silne finansowo firmy z nich w sytuacji nieregularnej , Jeśli zupełnie inne parametry są wykorzystywane do oceny wyników finansowych firmy co roku, to może to doprowadzić do jakiegoś zamieszania w umysłach ludzi, a to może prowadzić do błędnych decyzji inwestorskich. Konwencje konsystencję jednak nie ograniczają księgowych od nieużywania lub wprowadzania zaawansowanych lub nowych metod i technik prezentacji danych i obliczeń.

Kolejna konwencja rachunkowości jest to, że konserwatyzm. To dosłownie oznacza, że ​​księgowy powinien grać bezpiecznie i brać pod uwagę czynniki, które mogą stanowić zagrożenie dla wzrostu gospodarczego i dochodów firmy. Środowisko biznesu jest trudne i firmy mają do rozwiązania wiele sytuacji finansowe i polityczne. Te mogą mieć bezpośredni wpływ na wyniki spółki. Stąd, biorąc to pod uwagę jest koniecznością podczas przygotowywania sprawozdań rachunkowych. Te rzeczy muszą być dyskontowane od przewidywanych zysków obliczanych przez księgowych.

Konwencja rachunkowości istotności jest również taki, który musi zostać omówione. Zgodnie z tą konwencją, tylko te zdarzenia i transakcje, które są bardzo ważne i mają wpływ na ogólną działalność powinna być brana pod uwagę przy sporządzaniu sprawozdania. Jeśli księgowi iść dalej w tym znaczenia czy te elementy, które nie są tak ważne, to być może jest to marnotrawstwo czasu i przekierowania uwagi od głównego tematu dla czytelników.

Konwencja stanowi odrębny podmiot jest również głównym jeden w księgowości. Zgodnie rozumieniu niniejszej konwencji, transakcje finansowe właścicieli lub promotorzy firmy są zawsze uważane za odmienne od spółki. Konwencja realizacji jest przydatna w znając transakcji, które odbywają się w sposób efektywny.

Były konwencje rachunkowości, który powinien być świadomy, aby wygenerować deklaracje, które są w pełni prawdziwe i użyteczne. Konwencje te mogą być kierowanie światła w zwiększenie dokładności praktyk księgowych.

Jak tej samej płci Małżeństwo Decyzja wszystko zmienił
Co teraz, że 401 (k) Korzyści podatkowe są atakowane
3 Rzeczy Emerytowany Klienci powinni zrobić przed końcem roku
Rozwód Opis Prawnik Praca
Po raz kolejny jest zbyt cichy Out There
Wprowadzenie do sektora ETF
Pożyczki biznesowe dla Kombatantów
Zarządzanie inwestycji w akcje przy użyciu oprogramowania do zarządzania Portfolio
5 członkowskie o niskich podatkach i wysokich dochodach
Co to jest Rozdział 7 upadłościowe Absolutorium?
Jak twoja 401 (k) opodatkowane po przejściu na emeryturę?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create